Besvara offentliga upphandlingar

Som BID konsult hjälper jag ditt företag att vinna upphandlingar från de 3 800 upphandlande kommuner, landsting och övriga myndigheter som varje år lägger ut 25 000 upphandlingar.

Tycka vad man vill om offentlig upphandling men här finns chansen att få nya kunder, göra nya affärer. Men allt inlämnat material måste vara rätt och alla frågor besvarade. Det kan upplevas svårt eller nästan omöjligt att svara, än mindre vinna, en offentlig upphandling, men det är där jag kommer in med min långa erfarenhet och noggrannhet.

Minskning av antalet anbudsgivare

År 2016 var det i snitt 4,29 anbudsgivare på de över 18.000 upphandlingar som genomfördes. År 2017 hade det minskat till 4,04 anbudsgivare i snitt – trots att antalet upphandlingar ökat med 31 stycken.

  • 4 anbud i snitt per upphandling
  • 1-2 anbud per upphandling är vanligast
  • 1 anbud på var 5:e upphandling
  • 50 anställda eller färre i ett AB = den vanligaste leverantörer

Jag vet att det finns många fler företag som skulle kunna lämna anbud! 

Varför anlita mig för att göra jobbet?

  • 20-25% av alla anbud förkastas på grund av slarv eller okunskap vid anbudsskrivandet

Man ska göra det man är bra på och använda tiden till det. Besvarar ni inte offentliga upphandlingar regelbundet och det ska svaras i olika system (papper får man inte längre skicka in), så är det lätt att glömma hur man skulle göra. Då kan det bli billigare i längden att låta någon annan göra jobbet.

VAD JAG KAN GÖRA FÖR ER

Upphandlingar – Jag hjälper er vid upphandlingar, går igenom förfrågningsunderlagen, ställer rätta frågor, kvalitetssäkrar att anbudet är komplett innan det skickas in. Jag kan även lämna in anbuden om ni önskar.

För ett par kunder som jag arbetat med i flera år, bevakar jag utgivna upphandlingar som rör varor de säljer. Det är ett löpande samarbete där jag bevakar olika kanaler och säger till när något intressant dyker upp. Sen hjälper jag till olika mycket beroende på vad de behöver för just den upphandlingen.

Söka efter avtal som finns och när de slutar –  En upphandling gäller oftast i 2 år med 1 + 1 års möjlig förlängning. Jag kan söka reda på vilka avtal som finns hos en speciell kund som du vill bearbeta. Då kan ni börja bearbeta kunden och förbereda ett nytt anbud i god tid innan den nya upphandlingen gjorts offentlig. Jag kan även ge dig uppgifter om vad de hade för krav vid förra upphandlingen. Kanske ställde de ”fel krav” som du kan få dem att ändra till nästa upphandling.

Kan du själv?

Om du vill du vill göra jobbet själv men behöver lite hjälp kan jag erbjuda stöd per timme. Det kan vara att läsa igenom det du skrivit för att  eller en formulering, ett krav, som du inte förstår. Det kan vara allmän rådgivning.

700 miljader om året

Vid inköp över 586 907 kronor, måste upphandlande myndighet inom stat, kommuner och landsting samt kommunala eller statliga bolag eller styrelser göra en offentlig upphandling. Det gör de för uppskattningsvis 700 miljarder kronor per år.

Under 586 907 kronor = Direktupphandling  –   Du måste berätta att du finns och vart du ska leta efter dem!

Vid köp under 586 907 kronor får upphandlande myndighet göra en så kallad Direktupphandling.  Den behöva inte publiceras utan kan göras direkt till utvald leverantör! Vissa upphandlande enheter har policys som säger att minst x (ofta 3) leverantörer ska tillfrågas. De måste veta att du finns för att du ska bli tillfrågad! Du behöver veta vilka de kan vara för att kontakta dem.

 

Här är en länk till en kort video som förklarar mer (varning, den drar igång direkt med högt ljud)

Vad är offentlig upphandling?

 

Vi har haft ett nära samarbete med Anett i alla våra upphandlingar sedan 2013. Anett är mycket pålitlig och kunnig och vi har ett stort förtroende för hennes kompetens.
Martin Nilsson, VD, Linet Sweden AB

 

– Ordningsam, ambitiös, trevlig, rolig, varm, omtänksam, ärlig.
Helena, tf enhetschef