Besvara offentliga upphandlingar

Jag hjälper ditt företag att vinna affärer med offentlig sektor.

Tycka vad man vill om offentlig upphandling men här finns chansen att få nya kunder, göra nya affärer. Men allt inlämnat material måste vara rätt och alla frågor besvarade. Det kan upplevas svårt och besvärligt men det är där jag kommer in med min långa erfarenhet och noggrannhet.

Jag finns för er när behov uppstår och gör det jag är bra på så att ni kan göra det ni är bra på. Allt från rådgivning, kvalitetssäkring att allt är rätt innan inlämning av ert anbud, till anbudsinlämning.
Besvarar ni inte offentliga upphandlingar regelbundet och de ska besvaras i olika system är det lätt att glömma hur man ska göra. Då kan det bli billigare i längden att låta någon annan göra jobbet.
20-25% av alla anbud förkastas på grund av slarv eller okunskap vid anbudsskrivandet. Bli inte en av dem!

Har ni inte svarat tidigare, gör en ordentlig kartläggning av den offentliga marknaden, titta på tidigare upphandlingar och hitta de kunder du vill och kan jobba med. Jag hjälper er!

Behöver ni lära er mer för att själva kunna svara erbjuder jag workshops.

Aldrig tidigare har konkurrensen varit så låg

År 2020 var det i snitt 4,5 anbudsgivare på de över 18.000 upphandlingar som genomfördes.

  • 4 anbud i snitt per upphandling
  • 1-2 anbud per upphandling är vanligast
  • 1 anbud på var 5:e upphandling

Jag vet att det finns många fler företag som skulle kunna lämna anbud! 

800 miljarder om året (+ 200 miljarder genom Direktupphandling)

Vid inköp över 700 000 kronor, måste upphandlande myndighet inom stat, kommuner och landsting samt kommunala eller statliga bolag eller styrelser göra en offentlig upphandling. Det gör de för uppskattningsvis 800 miljarder kronor per år.

Direktupphandling  –   Du måste berätta att du finns!

Vid köp under 700 000 kronor får upphandlande sektor göra en så kallad Direktupphandling. Det görs cirka 5 000 till 6 000 direktupphandlingar per år.

De behöva inte publiceras utan kan göras direkt till utvald leverantör även om det ofta finns en policys som säger att minst 3 leverantörer ska tillfrågas. Det innebär att de måste veta att du finns för att du ska bli tillfrågad!

Ta reda på vilka du vill ha som kund och berätta om vad du kan göra för dem.

 

Vi har haft ett nära samarbete med Anett i alla våra upphandlingar sedan 2013. Anett är mycket pålitlig och kunnig och vi har ett stort förtroende för hennes kompetens.
Martin Nilsson, VD, Linet Sweden AB

 

– Ordningsam, ambitiös, trevlig, rolig, varm, omtänksam, ärlig.
Helena, tf enhetschef