Samarbetspartner

Jag är glad över att vara samarbetspartner med Certway

Vid offentlig upphandling krävs det nästan alltid att ditt företag har ett kvalitetsledningssystem och för vissa även ett miljöledningssystem. Det kan man självklart ha utan att vara certifierad men det att underlättar när du ska lämna in anbud, bara certifikatet behöver bifogas inte olika dokument som visar på hur ni arbetar med dessa frågor. Genom att koppla din verksamhet till ett kvalitetsledningssystem effektiviserar du din verksamhet och ökar samtidigt lönsamheten för företaget.

 

Certway loggan

 

 

Certway-metoden – den enkla vägen till ISO

Många tror att ISO-certifiering är krångligt, onödigt och dyrt som bara innebär en massa extraarbete. Fel, enligt oss! Certway-metoden innebär att ni får ett enkelt och effektivt ledningssystem som är uppbyggt efter ert företag och anpassat till er bransch.

Certway arbetar rikstäckande och har kontor i Huddinge, Stockholm, Norrtälje, Hallsberg, Nora, Göteborg och Varberg.

För att leva som vi lär är Certway certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001:1.

Läs mer om Certway här.