Upphandlingskonsult inom offentlig upphandling

Som Upphandlingskonsult inom offentlig upphandling bistår jag offentlig sektor att planera, leda och genomföra upphandlingar, från behovsanalys, framtagande av förfrågningsunderlag till avtalsskrivning.
Min erfarenhet från båda sidorna av förhandlingsbordet, som upphandlare och anbudsgivare, är en stor fördel för båda sidor.

Behöver ni en upphandlare, kontakta mig så hittar vi formerna för hur det kan fungera. Jag är underentreprenör till flera avtalsleverantörer.

Jag är Diplomerad upphandlare inom offentlig upphandling.

Många års erfarenhet

Med över 30 års erfarenhet av inköps- och upphandlingsarbete, både på köp- och säljsidan, med stor bredd inom olika kategorier, bidrar jag med min kunskap och erfarenhet, till bra resultat. Jag är aktiv och håller mig uppdaterad på vad som händer inom området genom utbildningar, seminarier och olika nätverk.

– Tack för ett mycket bra och givande samarbete till er alla i gruppen. Vi har jobbat oss metodiskt framåt och har en bra grund att stå på, för att kunna återuppta arbetet efter sommaren. Jag vill verkligen tacka dig Anett för ett superbra arbete med alla dessa dokument och sammanhållande av kravarbetet.
Kravställare

– Anett – Tack för ett strålande jobb i att hålla ihop och ta denna upphandling i mål!
Urban, kravställare