Upphandlingskonsult inom offentlig upphandling

Som Upphandlingskonsult inom offentlig upphandling bistår jag offentlig sektor att planera, leda och genomföra upphandlingar, från behovsanalys, framtagande av förfrågningsunderlag till avtalsuppföljning.
Min erfarenhet från båda sidorna av förhandlingsbordet, som upphandlare och anbudsgivare, är en stor fördel för båda sidor.

Behöver ni en Upphandlare, kontakta mig så hittar vi formerna för hur det kan fungera. Jag är underentreprenör till flera avtalsleverantörer.

Jag är Diplomerad upphandlare inom offentlig upphandling och utbildad inom upphandling inom Entreprenader- bygg och anläggning.

Många års erfarenhet

Med nära 30 års erfarenhet av inköps- och upphandlingsarbete, både på köp- och säljsidan, med stor bredd inom olika kategorier, bidrar jag med min kunskap och erfarenhet, till bra resultat. Jag är aktiv och håller mig uppdaterad på vad som händer inom området genom utbildningar, seminarier och olika nätverk.

 – Tack Anett för snabb och föredömlig handläggning i aktuell upphandling.
Johan, anbudsgivare

Projektledare

Upphandlare och Projektledare kan man oftast sätta likhetstecken mellan.  Min förmåga att lyssna och förstå, gör att jag genom min praktiska synsätt ofta kan bistå med kreativa lösningar.  Min samarbetsförmåga gör att jag får människor med mig och att vi tillsammans arbetar tills målet är nått.

– Anett tar reda på saker, samlar ihop berörda och frågar om behov. Tar tag i problem och löser dem ensam eller med hjälp av andra. Du kan driva projekt ända till slutet.
Ulrica, arbetsterapeut