Upphandlingskonsult inom offentlig upphandling och entreprenader

Upphandlare

Upphandlingskonsult inom offentlig upphandling och Entreprenad. Som upphandlingskonsult hjälper jag er att planera, leda och genomföra upphandlingar, från behovsanalys, framtagande av förfrågningsunderlag till avtalsuppföljning.
Arbetar i projektform tillsammans med uppdragsgivaren, tillsammans med representanter för olika verksamheter, tar ansvar och driver upphandlingen. Ger stöd och råd till uppdragsgivaren i upphandlings- och avropsfrågor för att nå affärsmässiga affärer och avtal enligt LOU och myndighetens riktlinjer.
Bistår självständigt verksamheten i olika typer av upphandlingar genom hela processen, vilket kan innefatta behovsanalys, marknadsanalys, upphandlingsstrategi, upphandlingsarbete och avtalsuppföljning.

Jag har erfarenhet från båda sidorna av förhandlingsbordet som upphandlare och anbudsgivare vilket är en stor fördel för båda sidor.

Mer än 20 års erfarenhet

Med över 20 års erfarenhet av inköps- och upphandlingsarbete, både på köp- och säljsidan, med stor bredd inom olika kategorier, bidrar jag med min kunskap och erfarenhet, till bra resultat. Jag är aktiv och håller mig uppdaterad på vad som händer inom området genom utbildningar, seminarier och olika nätverk.

Projektledare

Upphandlare och Projektledare kan man oftast sätta likhetstecken mellan.  Jag ser till att få med mig de människor som behövs, att de förstår vad de ska bidra med, följer upp så att det som förväntas blir gjort.

Extra resurs

Behöver ni en extra resurs under en kortare eller längre tid, hel- eller deltid, för en specifik upphandling, kontakta mig så hittar vi formerna för hur det kan fungera.

Diplomerad upphandlare

Jag är Diplomerad upphandlare inom offentlig upphandling och utbildad inom upphandling inom Entreprenader- bygg och anläggning.

 

 – Tack Anett för snabb och föredömlig handläggning i aktuell upphandling.
Johan, anbudsgivare