Om företaget

Anett Hansen Konsult AB

Efter mer än 20 år som inköpare och upphandlare startade jag mitt företag Anett Hansen Konsult AB. Jag vill som egen företagare hjälpa företag och offentlig verksamhet att göra bra affärer. Genom att göra det som konsult får jag möjlighet att hjälpa fler än ett företag eller en myndighet.
Jag har en bredd av inköp och upphandling inom en mängd kategorier efter mitt långa yrkesliv inom olika områden.

Deltar aktivt i olika nätverk för upphandlare och anbudsgivare. Deltagare i nätverksgruppen för ökad leverantörsmångfald hos Upphandlingsmyndigheten. Närvarar vid olika seminarier och utbildningar inom området. Allt för att vara uppdaterad och vidareutbildad inom offentlig upphandling.

Minskning av anbudsgivare

År 2016 var det i snitt 4,29 anbudsgivare på de över 18.000 upphandlingar som genomfördes. År 2017 hade det minskat till 4,04 anbudsgivare i snitt – trots att antalet upphandlingar ökat med 31 stycken. Antalet upphandlingar med endast en anbudsgivare ökar, i nära var femte saknas konkurrens.

Jag anser att det finns många fler företag som skulle kunna lämna anbud! De vill jag hjälpa genom mitt företag.

Företag

Jag vänder sig till allt från små och medelstora till stora företag som önskar hjälp med att svara på offentlig upphandling eller inköp. Jag är flexibel och öppen för diskussioner om utformning av uppdrag.

Upphandlare

Med min erfarenhet av båda sidorna, som upphandlare och anbudsgivare kan jag erbjuda ett kunnande från båda sidorna av förhandlingsbordet.
Jag är Diplomerad upphandlare som åtar mig konsultuppdrag inom offentlig upphandling och upphandling av Entreprenader- bygg & anläggning.

Erfarenhet av projektledning

Projektledning har varit en del av mina arbetsuppgifter under mina mer än 20 år som inköpare. Att tillsammans med beställare leda dem till bästa lösningen lyckas jag med min stora samarbets- och sammanhållningsförmåga som jag bygger genom förtroende och inte minst min analytiska förmåga.

Projektledning för ISO certifiering

Jag var projektledare – höll i hela processen, skapade alla dokument och rutiner, utbildade personal och certifierade ett företag för ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. 2 mindre avvikelser vid första genomgången, ingen anmärkning vid slutgenomgång! Klart i januari 2017. Stort jobb som ledde till mycket beröm från företaget, personal och ledning samt certifieringsföretag.

Stort kontaktnät inom många områden

Med ett mycket stort kontaktnät och ett stort referensbibliotek av leverantörer inom en mängd olika områden och med många samarbetspartners, bidrar jag med värdefull erfarenhet och kunskap.

Specialområde – Sjukvård, vård- och omsorg

Redan 1982 började min karriär relaterad till sjukvården:

  • Min första arbetsgivare, inom området, sålde medicinsk övervakningsutrustning, ett mindre företag där alla typer av arbetsuppgifter ingick.
  • Nästa anställning blev också det inom området sjukvård, de sålde olika mätinstrument, även detta ett mindre företag.
  • Sedan följde några år inom förlagsbranschen innan jag gick vidare till på den tiden en av världens största inom sin bransch, Kodak, och affärsområdet röntgen.
  • Därefter blev det något år inom läkemedelsindustrin, nära till sjukvården igen, innan det blev dags att ansluta mig till den stora massan av människor som arbetade inom telekommunikation, Ericsson.
  • 10 år som enda inköparen av ”allt” hos en privat vårdgivare med 750 anställda blev det innan jag beslutade mig för att starta eget företag.

 

Medlem i  Stockholms Handelskammare

Sjukhussäng från Linet.