Inköpare – inköpskonsult

Inköpare, inköpskonsult

Med över 20 års erfarenhet av inköp och upphandling både på köp- och säljsidan, med stor bredd, erbjuder jag kompetens och erfarenhet.

Jag utför uppdrag som strategisk inköpare

 • Övervaka och förbättra leverantörsprestanda.
 • Hantera och genomföra kostnadsprogram för att nå finansiella mål.
 • Ansvara för de dagliga inköpsaktiviteterna i nära samarbete med kollegor, leverantörer och övriga intressenter.
 • Arbeta för effektivisering av företagets inköpsprocesser.

med mera.

Jag utför uppdrag som operativ inköpare:  

 • Hanterar och genomför avropsbeställningar, godsmottagning, tullklarering, spedition,
 • Fakturahantering
 • Leveransbevakning.
 • Löpande kontakt med leverantörer
 • Bevakning av lagersaldon

med mera.

Egenskaper

Jag har stor samarbets- och sammanhållningsförmåga, får med människor och knyter an den kompetens som behövs. Stor förmåga att fånga upp och se behov för att därefter finna kreativa lösningar. Genom att ha arbetat inom flera olika branscher har jag utvecklat en stark förmåga att snabbt sätta mig in i och lära mig nya områden.
Jag utgår från att allt går att lösa.

Kreativa lösningar? Behöver du en inköpare för ett större inköp och behöver professionell hjälp?

Ibland är det bättre att formulera önskemålet/kraven istället för att själv hitta en lösningen. Jag hjälper er genom genom hela inköpsprocessen från början till slut, erbjuder projektledning och kvalitetssäkring, eller så mycket ni behöver.

 • Jag hjälper er att göra en kravspecifikation och hittar leverantörer som kan ge er lösningen.

Vet du vilken vara ni vill ha men inte vet vart du ska köpa den?

 • Jag har ett brett kontaktnät inom olika branscher och vet hur jag hittar fler.

Extra resurs?
Har ni behov av att förstärka er inköpsavdelning med en inköpare, under en kortare eller längre tid, hel- eller deltid – hör av er så hittar vi en lösning på ert problem.

Jag är med er hela vägen om ni vill, från underlag, avtal, inköp och slutförande

Några exempel på där jag som inköpare även varit projektledare och varit med hela vägen:

Vacker, originell och funktionell möblering till restaurang

En kund skulle bygga upp en ny restaurangdel med plats för 80 gäster i en lokal som tidigare använts till en helt annan verksamhet. Mitt uppdrag var att hitta en möbelleverantör och delta i projektmöten inför ombyggnationen.

Genom mitt kontaktnät och referenser tog jag kontakt med tre olika möbelleverantörer som med hjälp av ritningar och efter visning av lokalen återkom med förslag på möbler, belysning och annan interiör.

Kunden valde den leverantör som de uppfattade hade de bästa idéerna och som de kände förtroende för. Resultatet blev en otroligt vacker, originell och funktionell restaurang med en inredning som imponerade på alla.

Inköp av städning till ett vård- och omsorgsboende

En kund skulle outsourca städning på ett vård- och omsorgsboende. Tillsammans med kunden tog jag fram ett förfrågningsunderlag som byggde på vad de ville att resultatet av städningen skulle vara – inte hur det skulle utföras, men skulle uppfylla alla de krav som finns vid städning inom vård.

Jag kontaktade ett antal tänkbara leverantörer som i sina anbud bland annat fick redogöra för hur, med vilka medel och med vilken bemanning de tänkte lösa kundens förväntade resultat.

Resultatet blev en upphandling där kunden fick en förbättrad boende- och arbetsmiljö och kunde koncentrera sig på sin kärnverksamhet.

Några övriga uppdrag:

 • 350 personer i vården ska ha arbetskläder.
  Från tygprover till driftsättning. Personlig utprovning och överlämning med kontraktsskrivning. Framtagning av rutiner för all hantering: nybeställning, ändringar, tvätt, retur med mera. Informationsmöten, skriftlig dokumentation och hemsida.
 • Ny vårdavdelning för 21 patienter ska fungera om 4 månader,
  Lokalerna är helt tomma och ombyggnad pågår. I samarbete med berörd personal fastställa behov. Inköp av allt från köksutrustning, patientsängar och personalkläder till tvättmaskiner och sjukvårdsmaterial.
 • Kontinuerlig och årlig service av teknisk utrustning.
  Sammanställa förfrågningsunderlag. Upphandla avtal. Informera berörda. Efter årlig genomgång utvärdera resultat och planera för eventuella åtgärder.
 • Utbyte av 500 gamla datorer till nya med förutbestämd prestanda och fabrikat.
  Sammanställa förfrågningsunderlag. Upphandla avtal. Ansvara för logistik vid utbyte och utrangering av gammal utrustning. Utvärdera resultat.

 

– Anett, du är orädd, drivande, uppnår resultat.
Christina, inköpschef

 

– Anett tar reda på saker, samlar ihop berörda och frågar om behov. Tar tag i problem och löser dem ensam eller med hjälp av andra. Du kan driva projekt ända till slutet.
Ulrica, arbetsterapeut 

 

Kundernas önskemål och krav styr mina uppdrag. Jag kontaktar leverantörer och ger dem förutsättningarna. Med deras kompetens och erfarenhet tas det fram förslag som ofta är bättre än kundens ursprungliga idéer.